Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα:

Χρονική επέκταση δυνατότητας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β’ Εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ
Δημοσιεύτηκε στις 30-01-2018 από vocha.gr στην κατηγορία Νέα

Σας γνωρίζουμε ότι, με την αριθμ. 108/25-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΩ2465ΧΠΙ-57Ψ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ, του Β΄ εξαμήνου 2016 (με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στο ειδοποιητήριο 30-06-2017) έως 28-02-2018.

 

Η παράταση αφορά:

α) Στις τρέχουσες και αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές που έχουν αποτυπωθεί στις ειδοποιήσεις καταβολής εισφορών Β΄ εξαμήνου 2016 αυτοαπασχολούμενων και εργοδοτών. Επισημαίνουμε ότι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.


β) Στην τρέχουσα εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 και στις δόσεις Γ΄ και Δ΄ τριμήνου 2016, για όσους ασφαλισμένους έχουν υπαχθεί στη τριμηνιαία ρύθμιση δόσεων του Ν.3943/2011 και λαμβάνουν ειδοποιητήρια.


γ) στην τρέχουσα εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 ασφαλισμένων και εργοδοτών που έχουν ενταχθεί, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 (Πάγια Ρύθμιση και Ρύθμιση Νέας Αρχής) και του Ν.4321/2015 (Ρύθμιση 100 Δόσεων). Εφόσον οι ενταχθέντες στις ανωτέρω ρυθμίσεις, πληρώνουν εμπρόθεσμα τις μηνιαίες δόσεις τους, δεν θα εκπέσουν της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλουν την εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 έως και τις 28-02-2018. Η τρέχουσα εισφορά Β΄ εξαμήνου 2016 θα ζητηθεί εκ νέου για όσους δεν την πληρώσουν με τη Δόση Μηνός Φεβρουαρίου 2018.


Συνεπώς, αν κάποιος ασφαλισμένος επιθυμεί να καταβάλλει μόνο την δόση μηνός Ιανουαρίου 2018 της ηλεκτρονικής ρύθμισης, θα πρέπει να εκδίδετε έντυπο με ΚΜΠ 639 με το ακριβές ποσό της δόσης (μαζί και με την τυχόν ληξιπρόθεσμη δόση και την προσαύξηση) όπως αυτό προκύπτει από το έντυπο καταβολής δόσης ρυθμισμένων οφειλών και στο οποίο θα τίθεται ληκτική ημερομηνία πληρωμής η ημερομηνία που αναγράφεται στο έντυπο καταβολής δόσης.


Προσοχή: Η παράταση δεν αφορά στην καταβολή της τρέχουσας εισφοράς σε νέες ρυθμίσεις οφειλών, καθώς η τρέχουσα εισφορά πρέπει να καταβάλλεται μαζί με την 1η δόση της ρύθμισης, εντός επτά εργάσιμων ημερών και το αργότερο έως την ημερομηνία που αναγράφεται στο έντυπο καταβολής δόσης.


Από την Ά Δ/νση Κύριας Ασφάλισης ΑγροτώνΔεν μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το άρθρο.
Κορινθιακή Real Estate