Άρθρα δημοσίευμενα στις 30-01-2018
Χρονική επέκταση δυνατότητας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β’ Εξαμήνου 2016 των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ
Δημοσιεύτηκε στις 30-01-2018 από vocha.gr στην κατηγορία Νέα

Σας γνωρίζουμε ότι, με την αριθμ. 108/25-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΩ2465ΧΠΙ-57Ψ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η περαιτέρω χρονική επέκταση ...

Διαβάστε περισσότερα…
Κορινθιακή Real Estate