Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα:
Χρήσιμα τηλέφωνα

Δήμοι
Δήμος Βέλου Βόχας - Τηλεφωνικό κέντρο: 27413 60500
Δήμος Κορινθίων - Τηλεφωνικό κέντρο: 27413 61000 & 27413 61040

Ελληνική Αστυνομία
Άμεση Δράση - Τηλ.: 100
Α.Τ. Βραχατίου - Τηλ.: 27410 51111
Α.Τ. Κορίνθου - Τηλ.: 27410 81111

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πυρ. Σταθμός Κορίνθου - Τηλ.: 199

Λιμενικό Σώμα
Λιμεναρχείο Κορίνθου - Τηλ.: 27410 28888
Λιμεν. Σταθμός Κιάτου - Τηλ.: 27420 22212

Νοσοκομεία
ΕΚΑΒ - Τηλ.: 166
Νοσοκομείο Κορίνθου - Τηλ.: 27410 25711

Βλάβες
Δ.Ε.Η. - Τηλ.:1050
Ο.Τ.Ε. - Τηλ.:121

ΚΤΕΛ
Βραχατίου - Τηλ.: 27410 55263
Ζευγολατιού - Τηλ.: 27410 75425
Κορίνθου - Τηλ.: 27410 54533

Κορινθιακή Real Estate